Värmepumpsinstallation

Värmepumpsinstallation

Att installera en värmepump kan bidra till att du minskar dina uppvärmningskostnader med så mycket som upp till 50 procent. En värmepump omvandlar kall luft till varm luft men kan också under sommaren användas som en kylanläggning och då omvandla varm luft till kall luft. Det finns flera olika källor till en värmepump som exempelvis bergvärme i Falun eller en utomhusfläkt. Om du planerar att installera en värmepump är du välkommen att kontakta oss på Piiks Service som är specialister på bergvärme i Falun och värmepumpar. Du kan också boka ett kostnadsfritt platsbesök där vi kan diskutera dina förutsättningar för att installera en värmepump, utan några förpliktelser.

 

Värmepumpsinstallation i Falun

När du ska installera en värmepump i din fastighet ska du vända dig till ett företag som är experter inom området. Detta för att installationen ska gå rätt till så att du får ut den effekt som du förväntar dig, men också så att det inte inträffar olyckor i framtiden, som kan bli kostsamma att åtgärda. Piiks Service är experter på värmepumpsinstallation och har behöriga medarbetare som vet hur arbetet ska utföras på ett korrekt och säkert sätt. Vi återkommer alltid för en extrakontroll efter installation för att förvissa oss om att allt fungerar. Vi lämnar förstås även garantier på både värmepump och arbete eftersom vi är auktoriserade installatörer av den utrustning vi erbjuder. Kontakta oss redan idag för att veta mer! 

Boka ett gratis platsbesök med offertlämning!

Piiks Service erbjuder gratis platsbesök med rådgivning och offertlämning gällande bergvärme eller luftvärmepumpar i Falun. Fyll i formuläret så hjälper vi dig att hitta den bästa lösningen för dig.