Vad kostar installation av bergvärme i Dalarna?

Funderar du på att byta värmesystem till bergvärme i Falun? Denna artikel ger dig information om hur bergvärme fungerar och vilka faktorer som styr kostnaden av en installation.

Bergvärme har blivit alltmer populärt efter millennieskiftet och är ett bra val för många bostadsägare. Bergvärme är nämligen ett prisvärt alternativ på värmemarknaden. Det är dessutom en väldigt pålitlig källa till uppvärmning av vatten. Men många villaägare undrar hur bergvärme egentligen fungerar och vem de ska anlita vid en bergvärmeinstallation. Den här artikeln har skrivits för dig som har funderingar kring bergvärme i Falun. Först och främst behöver du ingen kulle eller berg i närheten som många tror. Däremot krävs det en viss typ av mark samt att du tar hänsyn till närliggande avloppsvattensystem. Följande är några saker som är bra att tänka på vid installation av bergvärme.

  • Ansökan om tillstånd för bergvärme måste ske hos miljöförvaltningen.
  • Se till att företaget du anställer är certifierade brunnsborrare.
  • Innan borrning bör du kontrollera ifall det finns kommunala vatten- och avloppsledningar. Samma gäller för eventuella fiber- och elledningar.


Bergvärme i Falun -  funktion och hållbarhet

Bergvärme är ett tekniskt system som utnyttjar så kallad geoenergi för att värma upp byggnader. För en vanlig villa krävs ett djup på mellan nittio till tvåhundra meter för att transportera värmen från marken. Ur berggrunden utvinns energi genom att en vätska med låg fryspunkt passerar berget med hjälp av ledningar och värms upp. Tack vare ett symbiotiskt arbete mellan berggrund och kompressor kan nu den uppvärmda vätskan förångas och komprimeras vilket gör den ännu varmare. Slutligen kommer gasen till värmepumpen som sedan enkelt värmer upp husets cirkulerande system. Med enklare ord utvinns energin genom att grundvattnet byter temperatur med en vätska som sedan värmer ditt hus.

Bergvärmesystemet må vara komplext men har samtidigt en hög pålitlighet om det är korrekt utfört. Förutsättningen för ett bra resultat är en berggrund med hög vattenomsättning. Dessutom ska det finnas finnas möjlighet för berggrunden att förses med nytt varmt vatten av solenergi. Om alla naturens premisser är godkända kan bergvärme vara både klimatsmart och ekonomiskt. Det är därmed av stor vikt att kontrollera områdets geologiska förutsättningar. Band annat måste stickprov göras och som tidigare antytt ska miljöförvaltningen gå igenom platsen. Vi på Piiks Service hjälper dig med alla delar i processen, och kan assistera er om det dyker upp frågor angående luft- eller bergvärme i Falun. Har du frågor som kräver svar, eller är du intresserad att anlita kunniga värmepumpsinstallatörer? Kontakta oss redan idag!

Kostnader för bergvärme i Falun

Att installera bergvärme är en betydande investering. Totalkostnaden styrs av en rad faktorer som bland annat består av värmepumpens storlek, installationens omfattning samt hur krävande borrningen är. De unika geologiska förutsättningarna på din tomt är vad som i slutändan är en stor del i avgörandet av prislappen. När du tar kontakt med oss, hjälper vi dig med utvärdering av de geologiska förhållandena och offertlämning i enlighet med dessa. Generellt är dock Bergvärme är en värdefull investering om ditt hushåll förbrukar mer än tjugotusen kWh per år. I längden är det värt oavsett förbrukning då du tjänar tillbaka energi efter ett antal år.

Kontakta oss

Det är vedertaget att bergvärme kräver kunskap och duktiga hantverkare. Därför finns ser vi på Piiks Service till att ha nödvändiga utbildningar och lång erfarenhet inom vårt yrke. Om du vill veta mer kring kostnaden för installation av bergvärme i Falun, eller vilken värmepumpslösning som passar bäst för just dig, får du gärna kontakta oss. Du når oss enklast via vårt kontaktformulär.

Boka ett gratis platsbesök med offertlämning!

Piiks Service erbjuder gratis platsbesök med rådgivning och offertlämning gällande bergvärme eller luftvärmepumpar i Falun. Fyll i formuläret så hjälper vi dig att hitta den bästa lösningen för dig.